اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ریال عمان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

ریال عمان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز ریال عمان به ریال ایران.

دولت: عمان

کد ISO: OMR

سکه: baiza

تاریخ نرخ
2024 109292.667099
2023 108703.839830
2022 109806.335650
2021 109370.454262
2020 109363.636364
2019 109356.251266
2018 92602.530912
2017 82402.480201
2016 77924.500852
2015 70823.742219
2014 64294.540832
2013 31865.306562
2012 29267.434435
2011 26985.067244
2010 25745.347678
2009 25653.757739
2008 24133.923308
2007 24006.474093
2006 23666.902130
2005 22980.615039
2004 21724.664314
2003 20699.668149
2002 4545.217089
2001 4507.645260
2000 4551.195586
1999 4546.502690
1998 4546.012801
   ریال عمان به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز ریال عمان به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز