اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

شکل جدید اسرائیل به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

شکل جدید اسرائیل به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2006 تا 2024. جدول تبدیل ارز شکل جدید اسرائیل به ریال ایران.

دولت: اسرائیل، فلسطین

کد ISO: ILS

سکه: محفل

تاریخ نرخ
2024 11687.392439
2023 11868.300153
2022 13600.419514
2021 13104.493592
2020 12189.508425
2019 11260.640844
2018 10267.641627
2017 8316.701750
2016 7593.857392
2015 6926.302792
2014 7083.663425
2013 3284.365746
2012 2961.084727
2011 2884.539807
2010 2665.414731
2009 2516.314823
2008 2484.358644
2007 2181.306793
2006 1919.686530
   شکل جدید اسرائیل به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز شکل جدید اسرائیل به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز