اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

شکل جدید اسرائیل به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

شکل جدید اسرائیل به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2006 تا 2024. جدول تبدیل ارز شکل جدید اسرائیل به رنمینبی و یوان.

دولت: اسرائیل، فلسطین

کد ISO: ILS

سکه: محفل

تاریخ نرخ
2024 1.969875
2023 2.113697
2022 2.065306
2021 2.037479
2020 2.021781
2019 1.832667
2018 1.877072
2017 1.806807
2016 1.664077
2015 1.630232
2014 1.743664
2013 1.663474
2012 1.649383
2011 1.835202
2010 1.834761
2009 1.773283
2008 1.933712
2007 1.842542
2006 1.662048
   شکل جدید اسرائیل به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز شکل جدید اسرائیل به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز