اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

شیلینگ کنیا به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

شیلینگ کنیا به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز شیلینگ کنیا به ریال ایران.

دولت: کنیا

کد ISO: KES

سکه: درصد

تاریخ نرخ
2024 267.775648
2023 338.866397
2022 373.619090
2021 383.679606
2020 413.844280
2019 413.203724
2018 345.452498
2017 305.827774
2016 293.117239
2015 298.459414
2014 286.971068
2013 141.092487
2012 130.920940
2011 128.108786
2010 130.644503
2009 124.760374
2008 135.225289
2007 131.956438
2006 126.309735
2005 114.536988
2004 109.119144
2003 102.573915
2002 22.253298
2001 22.073394
2000 24.144697
1999 28.624135
1998 29.239463
   شیلینگ کنیا به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز شیلینگ کنیا به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز