اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

شیلینگ تانزانیا به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

شیلینگ تانزانیا به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز شیلینگ تانزانیا به ریال ایران.

دولت: تانزانیا

کد ISO: TZS

سکه: درصد

تاریخ نرخ
2024 16.711909
2023 17.945969
2022 18.332611
2021 18.067138
2020 18.324847
2019 18.307502
2018 15.964181
2017 14.307029
2016 13.744174
2015 15.417966
2014 15.369649
2013 7.664567
2012 7.093225
2011 6.962354
2010 7.381412
2009 7.370130
2008 8.032892
2007 7.157921
2006 7.702455
2005 7.989169
2004 7.501336
2003 7.813712
2002 1.859721
2001 2.171865
2000 2.199264
1999 2.591852
1998 2.704780
   شیلینگ تانزانیا به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز شیلینگ تانزانیا به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز