اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

کرون دانمارک به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

کرون دانمارک به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز کرون دانمارک به ریال ایران.

دولت: دانمارک، جزایر فارو

کد ISO: DKK

سکه: oera

تاریخ نرخ
2024 6308.354572
2023 5715.546712
2022 6384.694137
2021 6948.507645
2020 6301.004536
2019 6476.695509
2018 5722.857707
2017 4540.052141
2016 4363.866735
2015 4159.719214
2014 4502.203066
2013 2192.043727
2012 1971.589887
2011 1865.594272
2010 1903.710518
2009 1743.338748
2008 1836.615958
2007 1606.649573
2006 1487.137820
2005 1566.867969
2004 1436.944473
2003 1137.077000
2002 206.735885
2001 218.607543
2000 235.042820
1999 265.237658
1998 250.552049
   کرون دانمارک به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز کرون دانمارک به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز