اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

کرون دانمارک به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

کرون دانمارک به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز کرون دانمارک به ین ژاپن.

دولت: دانمارک، جزایر فارو

کد ISO: DKK

سکه: oera

تاریخ نرخ
2024 21.114255
2023 18.982339
2022 17.509925
2021 17.042195
2020 16.301580
2019 16.898898
2018 18.092219
2017 16.458267
2016 17.344156
2015 18.637517
2014 19.078057
2013 15.832235
2012 13.409344
2011 14.809079
2010 17.508963
2009 16.132631
2008 21.261604
2007 21.009302
2006 18.742917
2005 18.312630
2004 18.034539
2003 16.950352
2002 15.783168
2001 14.725949
2000 14.297057
1999 17.672432
1998 18.740660
1997 19.285997
1996 18.722463
1995 16.524005
1994 16.469034
1993 20.091280
1992 21.390000
   کرون دانمارک به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز کرون دانمارک به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز