اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

منات ترکمنستان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

منات ترکمنستان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از تا . جدول تبدیل ارز منات ترکمنستان به ریال ایران.

دولت: ترکمنستان

کد ISO: TMT

سکه: tenesi

تاریخ نرخ
2016 8796.505900
2015 8019.468291
2014 8626.683806
2013 4304.967768
2012 3946.334604
2011 3635.150844
2010 3462.795710
2009 3725.642126
2008 1.787667
2007 1.778146
2006 1.810774
2005 1.698837
2004 1.661066
2003 1.530928
2002 0.330724
2001 0.331274
2000 0.318922
1999 0.306238
1998 0.412703
   منات ترکمنستان به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز منات ترکمنستان به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز