اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

توگریک به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

توگریک به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز توگریک به ریال ایران.

دولت: مغولستان

کد ISO: MNT

سکه: Mongo ها

تاریخ نرخ
2024 12.204348
2023 12.283659
2022 14.777995
2021 14.759884
2020 15.591289
2019 17.159450
2018 14.708248
2017 12.772998
2016 15.017596
2015 14.194542
2014 14.622254
2013 8.859345
2012 8.076345
2011 8.329161
2010 6.816979
2009 7.322957
2008 7.932905
2007 7.934163
2006 7.487266
2005 7.300314
2004 7.154818
2003 7.078154
2002 1.588019
2001 1.578593
2000 1.653587
1999 2.027671
1998 2.213429
   توگریک به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز توگریک به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز