اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

توگریک به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

توگریک به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز توگریک به رنمینبی و یوان.

دولت: مغولستان

کد ISO: MNT

سکه: Mongo ها

تاریخ نرخ
2024 0.002057
2023 0.002188
2022 0.002244
2021 0.002295
2020 0.002586
2019 0.002793
2018 0.002689
2017 0.002775
2016 0.003291
2015 0.003341
2014 0.003599
2013 0.004487
2012 0.004499
2011 0.005299
2010 0.004693
2009 0.005161
2008 0.006175
2007 0.006702
2006 0.006482
2005 0.006909
2004 0.006856
2003 0.007360
2002 0.007643
2001 0.007585
2000 0.008255
1999 0.010542
1998 0.010661
1997 0.017995
1996 0.018548
1995 0.022902
1994 0.022407
1993 0.000298
1992 0.404528
   توگریک به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز توگریک به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز