اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واتوی وانواتو به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

واتوی وانواتو به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2006 تا 2024. جدول تبدیل ارز واتوی وانواتو به ریال ایران.

دولت: وانواتو

کد ISO: VUV

سکه: -

تاریخ نرخ
2024 354.652044
2023 354.528820
2022 373.500827
2021 385.501482
2020 365.082676
2019 378.785626
2018 336.881210
2017 291.382410
2016 265.460504
2015 263.075990
2014 256.865627
2013 135.643922
2012 122.485968
2011 110.570989
2010 102.911300
2009 86.451859
2008 98.287619
2007 87.169835
2006 79.453116
   واتوی وانواتو به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز واتوی وانواتو به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز