اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

رنمینبی و یوان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

رنمینبی و یوان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز رنمینبی و یوان به ریال ایران.

دولت: PRC

کد ISO: CNY

سکه: مرداب

تاریخ نرخ
2024 5933.062271
2023 5614.947824
2022 6585.183797
2021 6431.719791
2020 6029.093696
2019 6144.401285
2018 5470.029548
2017 4602.982166
2016 4563.405799
2015 4248.660424
2014 4062.515668
2013 1974.401177
2012 1795.268603
2011 1571.783135
2010 1452.730943
2009 1419.014813
2008 1284.761641
2007 1183.857010
2006 1155.012579
2005 1056.680049
2004 1043.560120
2003 961.758025
2002 207.781762
2001 208.122719
2000 200.310516
1999 192.335920
1998 207.609931
   رنمینبی و یوان به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز رنمینبی و یوان به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز