اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

زلوتی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

زلوتی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز زلوتی به رنمینبی و یوان.

دولت: لهستان

کد ISO: PLN

سکه: grosh

تاریخ نرخ
2024 1.812352
2023 1.622004
2022 1.570432
2021 1.756374
2020 1.834339
2019 1.830015
2018 1.866711
2017 1.675482
2016 1.630833
2015 1.703953
2014 1.982874
2013 2.007941
2012 1.874862
2011 2.261990
2010 2.384621
2009 2.245315
2008 2.954948
2007 2.570890
2006 2.481135
2005 2.743536
2004 2.206755
2003 2.153999
2002 2.078802
2001 2.007461
2000 2.002123
1999 2.376107
1998 2.370434
1997 2.888304
1996 0.415807
1995 0.000386
1994 0.000378
1993 0.000001
1992 0.001181
   زلوتی به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز زلوتی به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز