اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

محیط یک دایره (محیط دایره و یک) ماشین حساب فرمول

Circumferenc یک دایره (محیط دایره و یک) ماشین حساب فرمول اجازه می دهد تا شما را به پیدا کردن یک دور (محیط) یک دایره، با استفاده از فرمول، با استفاده از شعاع دایره.
شعاع (R):

محیط یک دایره

یک دایره مجموعه ای از تمام نقاط در یک هواپیما است که در یک فاصله معین از یک نقطه داده شده، این مرکز می باشد.
فرمول برای محیط یک دایره: p = 2πr,
که در آن r - شعاع دایره، π = 3.14159