اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

محیط یک ذوزنقه، محیط ماشین حساب فرمول

محیط یک ذوزنقه، محیط فرمول ماشین حساب اجازه می دهد تا شما را به پیدا کردن یک محیط یک ذوزنقه، با استفاده از فرمول، با استفاده از طول همه طرف ذوزنقه.
a:   b:   c:   d:  

محیط یک ذوزنقه

ذوزنقه یک چهار ضلعی محدب با حداقل یک جفت از اضلاع موازی، به نام پایگاه ذوزنقه است و دو طرف دیگر پاها و یا در دو طرف جانبی نامیده می شود.
فرمول برای محیط یک مثلث: P=a+b+c+d,
که در آن A، B، C، D - طرف یک ذوزنقه