اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

محیط یک لوزی، محیط ماشین حساب فرمول

محیط یک لوزی، محیط فرمول ماشین حساب اجازه می دهد تا شما را به پیدا کردن یک محیط لوزی شکل، با این فرمول، با استفاده از طول ضلع متوازی الاضلاع.
سمت:

محیط یک لوزی

لوزی چهار ضلعی ساده همه که چهار طرف به همان طول است.
فرمول برای محیط یک لوزی: P = 4a,
که در آن یک طرف - یک متوازی الاضلاع