اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

محیط یک مستطیل، محیط ماشین حساب فرمول

محیط یک مستطیل، محیط فرمول ماشین حساب اجازه می دهد تا شما را به پیدا کردن یک محیط یک مستطیل، با استفاده از فرمول، با استفاده از طول دو طرف مستطیل.
a:   b:  

محیط یک مستطیل

مستطیل یک چهار ضلعی با چهار زاویه سمت راست است. فرمول برای محیط یک مستطیل: P=2(a+b),
که در آن A، B - طرف یک مستطیل