اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مکعب ماشین حساب فرمول حجم

مکعب ماشین حساب فرمول حجم اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن حجم یک مکعب، با استفاده از فرمول، با استفاده از طول لبه مکعب است.

طول لبه (H) را وارد کنید:

حجم یک مکعب

مکعب یک شکل هندسی سه بعدی محدود شده توسط شش چهره مربع، جنبه یا دو طرف، با سه جلسه در هر رأس است.
فرمول برای حجم یک مکعب: V = H3,
V - حجم یک مکعب، H - طول لبه