اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مساحت یک مثلث، دو پهلو برابر مساحت مثلث متساوی الساقین ماشین حساب فرمول

مساحت یک مثلث، دو پهلو برابر متساوی الساقین منطقه مثلث ماشین حساب فرمول اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن یک منطقه از انواع مختلف از مثلث، مانند متساوی الاضلاع، متساوی الساقین، راست یا مثلث اسکالن، توسط فرمول محاسبه های مختلف، مانند فرمول GERON، طول اضلاع مثلث و زاویه، دایره داخلی یا شعاع دایره محیطی.

انتخاب نوع یک مثلث

روش محاسبه مساحت یک مثلث

پایه:    قد:

مثلث

مثلث یک چند ضلعی با سه رأس، در یک خط دروغ گفتن نیست، در ارتباط با سه لبه است.
فرمول برای مساحت یک مثلث: مساحت یک مثلث ,
که در آن یک - ضلع یک مثلث، α - ارتفاع