اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مثلثی مستطیلی ماشین حساب حجم هرم

مثلثی مستطیلی ماشین حساب حجم هرم شما اجازه می دهد تا شما را به پیدا کردن یک حجم از انواع مختلف از اهرام، مانند مثلثی، مستطیل شکل و هر نوع دیگری از اهرام، توسط فرمول های مختلف.

نوع یک هرم برای محاسبه حجم

اطلاعات محاسبه

قد:    منطقه پایه:

شرح

هرم خودسرانه

هرم یک چند وجهی تشکیل و با اتصال پایگاه چند ضلعی و یک نقطه، به نام راس است. هر یک از لبه پایه و فرم راس یک مثلث، به نام یک چهره جانبی. یک جامد مخروطی با پایه چند ضلعی است. —

V   =   1  Sh
3
h - ارتفاع هرم
S - منطقه پایه