اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

سرعت صوت در هوا ماشین حساب

سرعت صوت ماشین حساب در هوا، محاسبه آنلاین اجازه می دهد تا برای محاسبه سرعت صوت در هوا در دماهای مختلف در واحد کیلومتر، در هر ساعت، مایل در ساعت، متر و پوند در هر ثانیه، گره.
دمای هوا در:
واحد های اندازه گیری:
در نتیجه:
سرعت صوت فاصله در واحد زمان توسط انتشار موج صدا از طریق یک محیط الاستیک سفر است. - کمتر از مواد جامد معمول، سرعت صوت در گاز کمتر از مایعات است و در مایعات: آن را در کشش و تراکم متوسط ​​بستگی دارد.