اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

حوزه ماشین حساب فرمول حجم

حوزه ماشین حساب فرمول حجم اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن حجم کره، با استفاده از فرمول، با استفاده از شعاع کره.

شعاع یک کره را وارد کنید:

حجم یک کره

کره یک جسم هندسی کاملا گرد در سه بعدی فضا است که سطح یک توپ به طور کامل دور است. کره را ریاضی به عنوان مجموعه ای از نقاط که همه در همان فاصله r از نقطه داده شده تعریف شده است.

فرمول برای حجم یک کره: فرمول برای حجم یک کره,
R - شعاع یک کره