اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب وزن ایده آل

ماشین حساب وزن ایده آل اجازه می دهد تا شما را به محاسبه وزن ایده آل برای زنان و مردان در وابستگی به سن، قد و نوع بدن.

پارامترهای خود را وارد کنید برای محاسبه وزن ایده آل

سن: سال
قد:
 
نوع بدن:
در نتیجه:  
برای محاسبه وزن ایده آل است ارتفاع، نوع بدن و سن خود را استفاده می شود. برای مثال، برای انسان با نوع طبیعی بدن، کمتر از 40 سال، وزن باید به ارتفاع در سانتی متر منهای 110 برابر باشد، و پس از آن قدیمی تر از 40 سال - ارتفاع در سانتی متر منهای 100.