اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب وزن

ماشین حساب وزن اجازه می دهد تا شما را به محاسبه شاخص توده بدن توسط Quetelet، وزن ایده آل توسط براک، یک نوع از قانون اساسی (شاخص Solovyov)، و مصرف کالری بدن خود را در هر روز.