اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

محیط یک مربع، محیط ماشین حساب فرمول

محیط یک مربع، ماشین حساب فرمول محیط اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن محیط یک مربع، توسط فرمول ها، با استفاده از طول ضلع مربع است.
سمت:

محیط یک چهارگوش

میدان چهارگوش حق با طرف و زاویه برابر است.
فرمول برای محیط یک مربع: P = 4a,
که در آن یک طرف - یک چهارگوش