اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب ریشه n ام

ماشین حساب ریشه n ام کمک خواهد کرد شما را به محاسبه مربع، مکعب و هر ریشه n ام و رادیکال هر تعداد. درجه ریشه (N)، تعداد (X) را وارد کنید و دکمه محاسبه را فشار دهید.
ماشین حساب ریشه n ام

درجه ریشه و شماره را وارد کنید

درجه n:
ریشه از X: