اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب قانون گیلوساک را

ماشین حساب قانون گیلوساک اجازه می دهد تا شما را به محاسبه حجم اولیه و نهایی و دمای گاز از معادله قانون گیلوساک است.

چه پارامتر محاسبه از قانون گیلوساک را

فشار اولیه (پی):
دمای اولیه (تیتانیم):
فشار نهایی (PF):
در نتیجه:
محاسبه دمای نهایی
قانون گیلوساک آمده است که فشار از یک توده ثابت یک گاز ایده آل در یک حجم ثابت به طور مستقیم به دمای مطلق آن متناسب است:
قانون گیلوساک را
که در آن پی - فشار اولیه، تیتانیم - دمای اولیه، PF - فشار نهایی، TF - دمای نهایی است.