اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب BMR

پایه ماشین حساب نرخ سوخت و ساز بدن اجازه می دهد تا شما را به محاسبه میزان متابولیسم پایه خود را، که مقدار کالری که بدن شما می سوزاند در حالی که در حالت استراحت در یک محیط بی طرفانه معتدل است.

پارامترهای بدن خود را وارد کنید برای محاسبه BMR

ارتباط جنسی:
سن: سال
وزن:    
قد:
 
میزان متابولیسم پایه (یا BMR) تعداد کالری شما را در یک روز می سوزاند اگر شما غیر فعال بودند و در تمام طول روز در رختخواب ماند و انرژی خود را خواهد شد فقط برای حفظ اندام های حیاتی خود را، که عبارتند از مغز، قلب، ریه ها است، سیستم عصبی، عضلات و دیگر.